Oiseaux Avis de Recherche sur Internet
Oiseaux Avis de Recherche sur Internet
Version Française
Fr
English version
Uk
Versione italiana
It
Deutsche Version
De
Versión en español
Es
Nederlandse versie
Nl
Home O.A.R.I. | Databank O.A.R.I. bekijken | Meedoen aan het project O.A.R.I. | Contakt

Gebruiksvoorwaarden :
- Het O.A.R.I. databestand staat gratis ter Uwer beschikking maar kan in geen geval de in Uw land gebruikelijke aangifteprocedures van diefstal of verlies vervangen
- Niettegenstaande het databestand gecontroleerd wordt wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de aangiftes
- Enkel vogels met een officiële ring of microchip mogen aangegeven worden.
- De aangifte wordt enkel verspreid op het internet na nazicht door de veranwoordelijken .
- De aangiften worden gedurende 1 jaar verspreid.
- De aangiften zijn beveiligd, de gegevens van de aangever (naam, voornaam, adres, mail en telefoonnr ) zijn niet zichtbaar.


Online aangifte :

De formulieren

Keuze van het aangifteformulier
Aangifte :


Home O.A.R.I. | Databank O.A.R.I. bekijken | Meedoen aan het project O.A.R.I. | Contakt
Base O.A.R.I. © 2024 - 2025